Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård till unga vuxna 20+

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter eftersom ersättning sker genom kapitation.

Tandvårdssamordning har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Vårdavtalens uppdelning i åldersgrupperna 3-19 och 20+ fortsätter att gälla tills vidare.

Avtalsdokument

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

 • Antibiotikabehandling i tandvården
 • Antibiotikaprofylax i tandvården – april 2020
 • Behandling av svår tandvårdsrädsla, fobi hos vuxna
 • Sedering med midazolam inom tandvård
 • Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare – april 2020

Ansvarsfördelning allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR, se bilaga 3 ovan.

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Ansöka om vårdavtal genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketterna nedan.

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Klinikblankett och leverantörsblankett

 • Läsa: Underlag för avtal om fri tandvård till barn och unga – Riktlinjer.
  Dokumentet finns på Fri tandvård – barn och unga vuxna i rutan Avtalsdokument – barn och unga vuxna

Klinikkontakt (huvudadministratör) för kliniken ska utses av vårdgivaren och vara registrerad i Barn2011. Hen får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.
Valblanketten ska fyllas i av de unga vuxna patienter som väljer din klinik som ny vårdgivare. Kliniken behåller den ifyllda blanketten.
Patientens valblanketter finns på sidan Fri tandvård barn och unga vuxna och rutan Patientblanketter – klinikval, flyttanmälan ...

På sidan Barn 2011 – vårddata registrerar du de patienter som valt din klinik som ny vårdgivare.

I den fria tandvården för unga vuxna ingår behandling av tandskada vid olycksfall. Villkoren i försäkringsbolagens barnförsäkringar medger inte ersättning för dessa kostnader om tandvården i övrigt är kostnadsfri för åldersgruppen – vilket den ju är i Västra Götaland för de patienter som valt att lista sig.

Privata vårdgivare ersätts med kapitation för sina listade patienter, därför har Traumafonden införts för att kompensera dessa för enstaka höga behandlingskostnader.

Folktandvården har egna regler och rutiner för att fördela och sprida kostnaderna.

Åtgärder och ersättningsbelopp

Behandlingar som ersätts från Traumafonden utgår enligt Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
Senaste version finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen.
Vården ska utföras och faktureras senast 31 december det år patienten fyller 23 år.

Se rutan ovan Underlag för avtal om fri tandvård till 20-23 år – Riktlinjer.

 • Vid olycksfallsskador ansvarar allmäntandvården för diagnostik, planering, behandling och prognosbedömning av bettet.
 • ŸVid allvarliga skador eller större senkomplikationer bör specialist konsulteras. Specialisttandvård ska därför ske inom Folktandvården i Västra Götaland. Kötider – specialisttandvård

Förhandsbedömning

Enhet Tandvård ska förhandsbedöma ansökan före behandlingen. Tandläkaren fyller i Blankett för intyg om käk- och tandskada, skriver ut och skickar den till Enhet Tandvård tillsammans med föreslagen terapi, specificerat kostnadsförslag, röntgenbilder och eventuella kliniska bilder.

Fakturering

Fakturering ska göras på den tredelade tandvårdsräkning som skickas med beslutet. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Patienten ska tillfrågas om tobaksbruk

Enligt Avtal om tandvård för unga vuxna bör samtal föras om motivation till förändring av tobaksbruk. Syftet med samtalet är att öka kontrollen över patientens hälsa och förbättra den. Patienter som röker och har odontologiska problem rekommenderas att söka hjälp med tobaksavvänjning och hänvisas till vårdcentral.

 • Rökning har vetenskaplig belagd ökad risk för flertalet sjukdomstillstånd, lidande och för tidig död.
 • Rökning kan också leda försämrad effekt av sjukvårdande behandling eller försvåra tillfrisknande.
 • Rökning under graviditet ökar risken för komplikationer. Snus ger ökad risk för tandskador och cirkulationspåverkan.

Vid remiss till planerad operation ska patienten informeras och erbjudas rökavvänjningsstöd. Rökstopp före och efter operation kan normalisera risken för komplikationer.

RMR – Levnadsvanor  se Regional medicinsk riktlinje angående sjukdomsförebyggande åtgärder vid tobaksbruk

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården unga vuxna.

Kliniker för unga vuxna

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Senast uppdaterad: 2022-02-21 16:24