Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård till unga vuxna 20-24 år

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

Två åldersgrupper

Den övre gränsen för fri tandvård i hela Sverige höjdes 2019 till 23 år. 
Den patientgrupp som i Västra Götaland kallas unga vuxna kommer därför att omfatta två åldersgrupper:

 • Den yngre gruppen – Unga 20-23 – ingår i den nationella fria tandvården.
 • Den äldre gruppen – Unga vuxna 23-24 – har rätt till den utsträckta fria tandvården som är regionalt beslutad av VGR.

Avtal och regler för hur tandvården ska utföras är gemensamma för alla 20-24 år – men uppdelningen har betydelse för ersättningens utbetalning.

 Läs mer INFO Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna - 171101

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den yngre gruppen är lagstiftad och den äldre gruppen är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Vårdavtalens uppdelning i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 23 år från 2019. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Avtalsdokument

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

 • Ny RMR om antibiotikabehandling – april 2019
 • Ny RMR om sedering med midazolam – april 2019
 • Ansvarsfördelning – allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR.

Vårdgivare till unga vuxna ersätts genom kapitation

Det betyder att du får en månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

För patienter 23 år och äldre ska du även ta ut det allmänna eller särskilda tandvårdsbidraget, ATB och STB – läs mer på Försäkringskassan – tandvården samt ersättningslistan nedan.

I april 2018 infördes ett nytt sätt att ersätta kliniker inom allmäntandvården för barn och unga vuxna. Tidigare ersattes tandvårdsklinikerna med en fast ersättning per listad patient beroende på om patienten var 3-19 eller 20-24.

I det nya ersättningssystemet får klinikerna fortfarande olika stor ersättning för 3-19åringar och 20-23åringar och kliniker ersätts med en ersättning, så kallad kapitation. Ersättningen består av två delar:

 • Den fasta delen: 80% av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna i Västra Götalandsregionen är fast och blir densamma för alla kliniker per listad patient.
 • Den rörliga delen: Hur stor del av de resterande 20% av ersättningen kliniken får blir beroende på klinikens relativa CNI-värde.

Det är ingen skillnad var kliniken är placerad och varje klinik behandlas lika.

För 24-åringar får vårdgivaren fortfarande endast en fast ersättning per månad och ingen CNI-ersättning.

CNI, Care Need Index är ett relativt index mellan kliniker och beskriver hur stort vårdbehov de listade på kliniken i genomsnitt har. Detta betyder att de klinker där patienterna har ett större vårdbehov får mer pengar per listad patient medan de kliniker där patienterna har ett lägre vårdbehov får lägre ersättning. Hur stor ersättningen blir, per barn och unga vuxna, för varje klinik kan därför också varierar över tid.

På grund av att CNI är ett relativt värde som kan variera över tid och mellan kliniker så går det inte att ge en exakt siffra för vad varje klinik men varje klinik kommer som minst att få den fast ersättningen för patienten. Exempel följer nedan på utbetald ersättning i september 2018

Ersättningslista för 3-19, 20-23 och 24 år

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, på sidan Fri tandvård – barn och unga se rutan Avtalsdokument – 3-24 år
 • Fylla i och skicka en intresseanmälan för avtal om tandvård till barn och unga och/eller unga vuxna, på sidan Fri tandvård – barn och unga se rutan Avtalsdokument – 3-24 år
 • Skriva under avtalsdokumenten (två per åldersgrupp) som kommer med posten och returnera dokumenten i sin helhet till Enhet Tandvård.
  Dokumenten ska alltid returneras, även om vårdgivaren inte längre vill ha vårdavtal.

Vårdavtalet – undertecknat av båda parter – skickas till vårdgivaren.

Avtalsperioden startar vid närmaste månadsskifte.

Klinikkontakt (huvudadministratör) för kliniken ska utses av vårdgivaren och vara registrerad i Barn2011. Hen får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.
Valblanketten ska fyllas i av de unga vuxna patienter som väljer din klinik som ny vårdgivare. Kliniken behåller den ifyllda blanketten.
Patientens valblanketter finns på sidan Fri tandvård 3-24 år och rutan Patientblanketter – klinikval, flyttanmälan ...

Du måste ha vårdavtal och ha patienten listad hos dig för att kunna ta ut patientens allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag (ATB och STB) från Försäkringskassan.
På sidan Barn 2011 – vårddata registrerar du de patienter som valt din klinik som ny vårdgivare.

I den fria tandvården för Unga Vuxna ingår behandling av tandskada vid olycksfall. Villkoren i försäkringsbolagens barnförsäkringar medger inte ersättning för dessa kostnader om tandvården i övrigt är kostnadsfri för åldersgruppen – vilket den ju är i Västra Götaland för de patienter som valt att lista sig. Se översta rutan Två åldersgrupper på denna sida.

Privata vårdgivare ersätts med kapitation för sina listade patienter, därför har Traumafonden införts för att kompensera dessa för enstaka höga behandlingskostnader.

Folktandvården har egna regler och rutiner för att fördela och sprida kostnaderna.

Åtgärder och ersättningsbelopp

Behandlingar som ersätts från Traumafonden utgår enligt Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
Senaste version finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen.
Vården ska utföras och faktureras senast 31 december det år patienten fyller 24 år.

Se rutan ovan Underlag för avtal om fri tandvård till 20-24 år – Riktlinjer.

 • Vid olycksfallsskador ansvarar allmäntandvården för diagnostik, planering, behandling och prognosbedömning av bettet.
 • ŸVid allvarliga skador eller större senkomplikationer bör specialist konsulteras. Specialisttandvård ska därför ske inom Folktandvården i Västra Götaland. Kötider – specialisttandvård

Förhandsbedömning

Enhet Tandvård ska förhandsbedöma ansökan före behandlingen. Tandläkaren fyller i Blankett för intyg om käk- och tandskada, skriver ut och skickar den till Enhet Tandvård tillsammans med föreslagen terapi, specificerat kostnadsförslag, röntgenbilder och eventuella kliniska bilder.

Fakturering

Fakturering ska göras på den tredelade tandvårdsräkning som skickas med beslutet. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården unga vuxna.

Kliniker för unga vuxna

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
> Fri tandvård för barn och unga
> Tandvård när du är över 23 år

Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:35