Valbara kliniker 20-24 år

Här finns alla valbara kliniker i varje kommun för patienter 20-24 år. Det är tandvårdskliniker som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Valbara kliniker för 3-19 år – alla kommuner i Västra Götaland

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Blanketterna gäller alla mellan 3-19 år – trots att åldern för fri tandvård är 22 år och höjs till 23 år 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill.

Blanketter – unga vuxna 20-24 år

Blanketterna gäller alla mellan 20-24 år – trots att den undre gränsen för unga vuxna är 23 år  och höjs till 24 år 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill.

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:55