Valbara kliniker 20-24 år

Här finns alla valbara kliniker i varje kommun för patienter 20-24 år. Det är tandvårdskliniker som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Valbara kliniker för 3-19 år – alla kommuner i Västra Götaland