Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt VIBB i Skövde, Mölndal, Partille och Stenungsund

Risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder. Samtidigt är det många som då tappar kontakten med tandvården och får en ökad risk för sjukdomar i tänder och munhåla. Studier visar att 42 procent av de över 65 år redan vid sitt första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt.

Projekt VIBB – vårdinventering vid biståndsbeslut – drivs under två år av Västra Götalandsregionen i samverkan med Folktandvården, privata vårdgivare och de fyra VIBB-kommunerna som valt att delta.
Syftet är att hitta vägar för att sköra äldre ska ha en regelbunden kontakt med tandvården och därmed kunna upptäcka sjukdomar i tänder och munhåla tidigt.

Målgruppen erbjuds en fri tandvårdsundersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under 2020 och 2021. Läs mer om målgruppen nedan. Patientavgift ska inte tas ut – hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen.
      * Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.

Oral ohälsa hos personer med tilltagande skörhet

Äldre personer med tilltagande skörhet omfattas inte av N-tandvården, som gäller personer med omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov med små förbättringsutsikter eller som har beslut enligt LSS. Samtidigt visar forskning och erfarenhet att risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder.

Projekt VIBB ska undersöka möjligheten att utveckla en metod för tidig upptäckt av oral ohälsa, och att systematisera en process för att säkra en regelbunden tandvårdskontakt med förebyggande vårdinsatser.
Projektet drivs inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland med tillhörande Överenskommelse om samverkan om Munhälsa
Finansiering sker inom budgeten för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

Syftet är att:

 • Identifiera personer i riskzonen och ge möjlighet till upptäckt av ökad oral ohälsa samt i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder.
 • Ge biståndshandläggare en rutin för att säkra att munhälsa och tandvård beaktas redan vid biståndsbedömning.

Sköra äldre i Projekt VIBB:
65+ med pågående biståndsinsats

Andelen sköra äldre med biståndsinsats är samma i de medverkande kommunerna som i hela riket, cirka 15-16 procent. Alla i målgruppen – 65+ med pågåede biståndsinsats – som inte redan har intyg om N- eller F- tandvård ska erbjudas att delta i projektet.

Förslag på genomförande:

 1. Kommunen: Informera internt om Projekt VIBB.
  Tandvårdssamordning mejlar informationsmall till kontaktpersonerna.
 2. Tandvården: Informera internt om Projekt VIBB.
  - VIBB-info till berörda medarbetare på kliniker som har patienter från VIBB-kommunerna.
  Informationsmall kan beställas från Tandvårdssamordning.
 3. Kommunen: Erbjudande med svarstalong och frankerat kuvert:
  A.   Befintliga brukare:   En tryckt version av erbjudandet nedan överlämnas av kommunens hemtjänst till de personer som redan har en pågående biståndsinsats enligt socialtjänstlagen.
  (Kommunen kan istället välja att posta erbjudandet till brukaren.)
  B.   Nyblivna brukare:    En tryckt version av erbjudandet nedan överlämnas i samband med beviljande av biståndsinsats enligt socialtjänstlagen.
  (Kommunen kan istället välja att posta erbjudandet till brukaren.)
  - Erbjudandet med svarstalong och GDPR-info och det frankerade svarskuvertet tillhandahålls av Tandvårdssamordning.
 4. VGR: Inbjudan skickas med brev till de personer i målgruppen som tackat ja till erbjudandet.
  - Inbjudan med GDPR-info
 5. Brukaren bokar sina kostnadsfria VIBB-undersökningar hos valfri tandvårdsklinik – på egen hand eller med hjälp av hemtjänst eller anhörig.
 6. Tandvården utför undersökningen, journalför och fakturerar VGR, enligt nedan.

Åtgärdskoder

Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd – senaste version finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen
Patientavgift ska inte tas ut – hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen.

VIBB-erbjudandet omfattar en fri tandvårdsundersökning* per år hos antingen tandläkare eller tandhygienist under 2020 och 2021.
      * Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.


För den årliga VIBB-undersökningen hos tandläkare eller tandhygienist gäller:

 • Tandläkare
  101   Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare

  Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127:
  - 121   Röntgenundersökning av enskild tand
  - 127   Röntgenundersökning, delstatus

       eller

 • Tandhygienist
  111
    Basundersökning utförd av tandhygienist
  eller
  112   Basundersökning med fullständig parodontal undersökning utförd av tandhygienist
  Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127:
  - 121   Röntgenundersökning av enskild tand
  - 127   Röntgenundersökning, delstatus

 

Fakturering via Fakturaportalen för Särskilt tandvårdsstöd

 • Patientavgift ska inte tas ut – hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen.
 • Folktandvården följer sina egna rutiner och instruktioner.
 • Du som undersöker VIBB-patienter hos en privat vårdgivare måste vara registrerad hos Enhet Tandvård 
  Blankett för registrering
 • Alla behandlare måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till Fakturaportalen.
 • Patientens ATB eller STB ska inte användas – utan hela beloppet ska faktureras VGR.
 • Privata vårdgivare kan läsa manualen, den finns även under Hjälp i Fakturaportalens meny.
  Manual Fakturaportalen version 4
 • Fakturaportalen gäller även för patienter med skyddade personuppgifter – kontakta en koordinator på Enhet tandvård.

Fakturaportalen – Logga in   

Om Fakturaportalen inte fungerar – prova med att uppdatera din webbläsare:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox fungerar inte med Fakturaportalen.

Undantag – när Fakturaportalen inte ska användas

Vid utomlänstandvård när vårdgivare i andra landstig där behandlar patienter från Västra Götaland. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. De nationella, tredelade fakturablanketterna som beställs från Tandvårdssamordning bör användas. Det går även att använda klinikens egna fakturablanketter.

Utförd vård ska faktureras omgående – dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in.

I regel kommer ersättningen inom 10 arbetsdagar.

Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

Senast uppdaterad: 2020-09-14 15:38