Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att tänka på före NFS-behandling

1. N- och F-tandvård – basbelopp för förhandsbedömning

Vården ska förhandsbedömas när kostnaden beräknas överstiga basbeloppen nedan samt när det anges med FHB i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.
Vård utförd inom basbelopet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) inom N- och F-tandvård räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.

 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik – se punkten ovan.

2. S-tandvård – förhandsbedömning, se varje sjukdomsgrupp.

3. Förhandsbedömning

 • Förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits.
 • Komplettering – på begäran av bedömningstandläkare ska göras inom två månader efter begäran.

4. Basundersökning

Ska utföras av patientansvarig tandläkare en gång per kalenderår – om ej annat anges i den individanpassade behandlingsplanen.

5. Behandlingsperiod avser ett kalenderår.

6. Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

7. Kvalitetsgranskning

Omfattar all NFS-tandvård.

 

Ingen eller begränsad ersättning vid NFS-tandvård

Vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan (gäller N-tandvård).

Vid F-tandvård:

 • Fast protetik ingår inte, varken tandstödd eller implantatstödd.
 • Friläggning i samband med kofferdam eller lagning ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik och skenor.
 • Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.

 

Allmänt om ersättning och förhandsbedömning

 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
 • Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan

Läs alltid sidorna eFHB – förhandsbedömning och Ersättning – fakturering

Senast uppdaterad: 2020-02-10 15:32