S13 & S14 Upphört 2013-01-01

Sjukdomsgrupper

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen

S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp (orofaciala smärtsyndrom)

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Den behandlande tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

S10 Extrem tandvårdsrädsla – endast behandling av fobin

S11 Byte av tandfyllning vid avvikande reaktion mot dentala material

S12 Byte av tandfyllning som ett led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Tandvårdsstödet omfattar nödvändiga och specialanpassade hjälpmedel av central betydelse för att patienten ska kunna minska sina orofaciala symtom samt själv ska kunna sköta sin dagliga munhygien och därigenom öka sin livskvalitet. Den individuella anpassningen innebär att hjälpmedlet måste konstrueras särskilt eller byggas om för att passa enskilda behov med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22