Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga vuxna med särskilt tandvårdsstöd

Unga vuxna som har rätt till Särskilt tandvårdsstöd ska identifieras av kommunal intygsutfärdare (N-tandvård) eller av läkare (F-tandvård) och ges intyg redan från 1 januari det år de fyller 20. Detta gäller trots att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård till 31 december det år de fyller 24 år.

Dessa patienter har ofta ett betydande tandvårdsbehov och ska därför behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd för att kontinuiteten i vården inte ska brytas och äventyra tandhälsan.

 • Vårdens innehåll och utförande regleras i Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna, se Fri tandvård – barn och unga och rutan Underlag för avtal om fri tandvård till 20-24 år – Riktlinjer
  Det innebär att unga intygshavare har rätt till fullständig tandvård.
 • Ingen förhandsbedömning.
 • Intyg ska kontrolleras före behandlingen via eFHB eller Fakturaportalen.
 • Vården ska faktureras via Fakturaportalen, se Ersättning – Fakturaportalen
 • Förhandsbedömning ska alltid göras om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp.
 • Vården ska faktureras via Fakturaportalen, se sidan Ersättning – Fakturaportalen

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan ska inte heller tas ut i samband med behandling av unga vuxna inom Särskilt tandvårdsstöd. Hela kostnaden ska faktureras via Fakturaportalen.

 • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan, se sidan Ersättning – Fakturaportalen.
 • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård.
 • Utomlänstandvård:
  - De nationella tredelade blanketterna – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning – ska bara användas av offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden när de behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
  Blanketterna beställs från Enhet Tandvård.

Läs alltid sidorna:
Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

Senast uppdaterad: 2019-01-23 17:18