Unga vuxna med särskilt tandvårdsstöd

SIDAN SKA UPPDATERAS - reglerna för 2019 börjar gälla 15 januari.

Unga vuxna som är berättigade till Särskilt tandvårdsstöd ska identifieras av kommunal intygsutfärdare (N-tandvård) eller av läkare (F-tandvård) och ges intyg redan från 1 januari det år de fyller 20. Detta gäller trots att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård till 31 december det år de fyller 24 år.

Dessa patienter har ofta ett betydande tandvårdsbehov och ska därför behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd för att kontinuiteten i vården inte ska brytas och äventyra tandhälsan.

 • Vårdens innehåll och utförande regleras i Underlag till avtal om fri tandvård till unga vuxna, se Fri tandvård – barn och unga under rubriken Vårdgivarblanketter & Avtalsdokument – 3-24 år.
 • Vården ska förhandsbedömas och faktureras enligt Regler för Särskilt tandvårdsstöd.

Läs även Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Unga vuxna ska inte betala patientavgift

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan ska inte heller tas ut i samband med behandling av unga vuxna inom Särskilt tandvårdsstöd. Hela kostnaden ska faktureras via Fakturaportalen.

Fakturering av tandvård för unga vuxna

 • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
 • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård.
 • Utomlänstandvård:
  - De nationella tredelade blanketterna – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning – ska bara användas av offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden när de behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
  Blanketterna beställs från Enhet Tandvård.

  För vårdgivare i Västra Götaland är blanketten i övrigt en ren reservrutin.

Läs alltid sidorna:
eFHB – förhandsbedömning
Ersättning – fakturering

Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag till avtal om fri tandvård till unga vuxna, se Fri tandvård – barn och unga under rubriken Vårdgivarblanketter & Avtalsdokument – 3-24 år.

 • Patientens intyg ska kontrolleras före behandlingen via eFHB eller Fakturaportalen.
 • Förhandsbedömning behöver inte göras.
 • Förhandsbedömning ska göras i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas – oavsett den beräknade kostnaden.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:56