Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga vuxna med särskilt tandvårdsstöd

Unga vuxna som har rätt till Särskilt tandvårdsstöd ska identifieras av kommunal intygsutfärdare (N-tandvård) eller av läkare (F-tandvård) och ges intyg redan från 1 januari det år de fyller 20. Detta gäller trots att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård till 31 december det år de fyller 24 år.

Dessa patienter har ofta ett betydande tandvårdsbehov och ska därför behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd för att kontinuiteten i vården inte ska brytas och äventyra tandhälsan.

 • Vårdens innehåll och utförande regleras i Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna, se Fri tandvård – barn och unga och rutan Underlag för avtal om fri tandvård till 20-24 år – Riktlinjer
  Det innebär att unga intygshavare har rätt till fullständig tandvård.
 • Ingen förhandsbedömning.
 • Intyg ska kontrolleras före behandlingen via eFHB eller Fakturaportalen.
 • Vården ska faktureras via Fakturaportalen, se Ersättning – Fakturaportalen
 • Förhandsbedömning ska alltid göras om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp.
 • Vården ska faktureras via Fakturaportalen, se sidan Ersättning – Fakturaportalen

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt tandvårdsstöd.

Hela kostnaden ska faktureras via Fakturaportalen

Fakturering av NFS-tandvård för unga vuxna

 • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
 • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård.
 • Utomlänstandvård – se nedan och sidan Utomlänstandvård

  De nationella tredelade blanketterna
  – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning – ska bara användas av offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden när de behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård). Blanketterna beställs från Enhet Tandvård.
  För vårdgivare i Västra Götaland är blanketten i övrigt en ren reservrutin.
 • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan, se sidan Ersättning – Fakturaportalen.
 • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård.
 • Utomlänstandvård:
  - De nationella tredelade blanketterna – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning – ska bara användas av offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden när de behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
  Blanketterna beställs från Enhet Tandvård.

Läs alltid sidorna:
Förhandsbedömning – eFHB
Ersättning – Fakturaportalen

Terapigrupp Tandvård

 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)

Nationella riktlinjer för vuxentandvård – SoS

REKlistan – Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet – N-tandvård
> Tandvård om du har en funktionsnedsättning – F-tandvård
Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar – S-tandvård

Senast uppdaterad: 2020-02-20 10:12