3. Allmänna villkor

 

3.3 Tolk

Hur går jag tillväga när patient har behov av tolk?

Tolk ska beställas från Tolkförmedling Väst, i enlighet med gällande Krav- och kvalitetsbok 3.3 Tolk. Västra Götalandsregionen står för tolkkostnaden när Tolkförmedling Väst anlitas.

Nystartad rehabenhet meddelar Tolkförmedling Väst att man är ny Vårdval Rehabenhet och blir då tilldelad ett kundnummer. Vid beställning av tolk hos Tolkförmedling Väst anges kundnummer. Tolkförmedling Väst har uppgifter om beställar-ID och fakturaadress kopplat till kundnumret.

Mer information finns på www.tolkformedlingvast.se

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22