7. Informationssystem och informationsteknologi IS/IT

Vi använder Sesam LMN (läkemedelsnära produkter) men vid Vårdval Rehab så är det ett system som heter WebSesam.  Är detta 2 olika system?
webSESAM och Sesam LMN är två olika system som kräver olika behörigheter och inloggningsuppgifter. Systemen kan beskrivas som ”syskon” där Sesam LMN används för att beställa läkemedelsnära produkter och webSESAM används för att beställa personligt förskrivna hjälpmedel. Utförare inom Vårdval Rehab behöver ha tillgång till webSESAM för att förskriva hjälpmedel inom uppdraget.