4. Regler för val av rehabenhet

Vad gäller vid patientens val av rehabenhet och vad är sjukvårdspersonal skyldig att informera patienten om?

Det är patientens val som styr vilken rehabenhet patienten ska få sin vård på. Patienten gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet hen vill gå till, ingen remiss behövs.
När en patient är i behov av rehabilitering ska patienten enligt hälso- och sjukvårdslagen:
1) Få information om att det är patientens val som styr vid val av rehabenhet. Patientens val ska även styra vid överrapportering i SAMSA och när informationsöverföring behövs via remiss.
2) Få information om vilket utbud som finns och hur man kommer i kontakt med rehabenheterna. Listan över valbara rehabenheter inom Vårdval Rehab finns på denna webbsida: www.vgregion.se/vardvalrehab och uppdateras varje månad.

Om patienten inte vill eller kan göra ett aktivt val ska sjukvårdspersonal hänvisa patienten till den rehabenhet som ligger närmast patientens folkbokföringsadress. På denna webbsida: www.vgregion.se/vardvalrehab/sokrehabenhet finns en kartfunktion där närmaste rehabenhet vid en angiven adress hittas.

Mer information om Vårdval Rehab samt en informationsfolder som kan beställas eller skrivas ut till patienterna finns på webbsidan ovan. 

Hur byter man rehabenhet och hur ofta kan man byta?
Valet sker när kontakt tas med en rehabenhet. Det är fritt att byta hur ofta man vill. En patient kan välja en vårdgivare för en åkomma och en annan för en annan åkomma. Se kap. 4 i Krav- och kvalitetsboken.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22