5. Uppföljning

Nybesök inom 7 dagar. Hur ska detta följas upp?
Med nuvarande journalsystem kan det inte följas via journal. I dagsläget är det med hjälp av stickprov samt uppgifter från patienter som detta kan följas.

BOA - Var hämtas uppgifterna ifrån? 
Data hämtas från BOA-registret och från VEGA.

Hur går jag tillväga när jag inte kommer in på HUGIN via länk på dator?
Tänkbara lösningar:

  • Använd en dator som inte har Sjunet installerad
  • Använd webbläsare Google chrome istället för internet Explorer

Senast uppdaterad: 2018-09-07 12:33