Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälan om ändringar Vårdval Rehab

Du är som leverantör skyldig att anmäla förändringar i verksamhetet, exempelvis byte av verksamhetschef. Om er verksamhet avser att byta adress eller förändra ägarförhållande så ska en ansökan göras.

Vid förändrad adress/er än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kap 1.1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till: vardval.rehab@vgregion.se 

Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval Rehab

Vid mindre förändringar hos vårdgivaren så som enhetsnamn, bankuppgifter eller telefonnummer ska det anmälas. Fyll i blanketten nedan och skicka den till: 
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
405 44 Göteborg

Ändringsblankett 

För större ändringar så som byte av bolagsnamn eller ändrade ägarförhållanden följer särskild ordning enligt § 9 i kontraktet i Krav och kvalitetsboken för Vårdval Rehab.

Anmälan skickas till:
Regionens Hus/Diariet
405 44 Göteborg

Vid förändringar av verksamhetschef står det i Krav och kvalitetsboken 3:11:
"Rehabenheten ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska Leverantören meddela Västra Götalandsregionen om detta innan förändringen träder i kraft."

Fyll i blanketten nedan och skicka den via epost till:
hss@vgregion.se
Ämne: Förändring av verksamhetschef för vårdvalsverksamhet

Alternativt:
Koncernkontoret
Diariet - HoS
Regionens hus
405 44 Göteborg

Blankett - Förändring av verksamhetschef

Senast uppdaterad: 2018-01-16 10:29