Anmälan om ändringar Vårdval Rehab

Du är som leverantör skyldig att anmäla förändringar i verksamhetet, exempelvis byte av verksamhetschef. Om er verksamhet avser att byta adress eller förändra ägarförhållande så ska en ansökan göras.

Vid förändrad adress/er än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kap 1.1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till: vardval.rehab@vgregion.se 

Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval Rehab

Vid mindre förändringar hos vårdgivaren så som enhetsnamn, bankuppgifter eller telefonnummer ska det anmälas. Fyll i blanketten nedan och skicka den till: 
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Ändringsblankett 

 

För större ändringar så som byte av bolagsnamn eller ändrade ägarförhållanden följer särskild ordning enligt § 9 i kontraktet i Krav och kvalitetsboken för Vårdval Rehab.

Anmälan skickas till:
Regionens Hus/Diariet
405 44 Göteborg

Vid förändringar av verksamhetschef står det i Krav och kvalitetsboken 3:11:
"Rehabenheten ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska Leverantören meddela Västra Götalandsregionen om detta innan förändringen träder i kraft."

Förändring av verksamhetschef

Fyll i blanketten nedan och skicka den till: 
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-01-16 10:29