Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansökningar

För att en vårdgivare ska kunna bedriva vård inom Vårdval Rehab ska verksamheten upphandlas enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Ansökan om godkännande ska göras för varje rehabenhet. Den sökande ska uppnå kraven i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab för att godkännas. För varje godkänd rehabenhet ska kontrakt tecknas.

Den sökande ansöker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar om godkännande i enlighet med LOV på denna webbplats eller på den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem på valfrihetswebben. 

Valfrihetswebbens webbplats

För dig som vill ansöka om godkännande i Vårdval Rehab, görs ansökan via denna blankett:

Ansökningsblankett

Underskriven ansökan scannas in och skickas till: HSS@vgregion.se
Om underskriven ansökan inte kan skickas digitalt, skicka den till:
Diariet 
Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Det är först när ansökan är diarieförd som granskningen påbörjas.    

Checklista för lokaler - Fysisk tillgänglighet

Begäran om sekretess
Västra Götalandsregionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att samtliga handlingar som inkommer till Västra Götalandsregionen blir allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det. Om Västra Götalandsregionen vid sin bedömning enligt 6 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen anser att någon eller några uppgifter i den efterfrågade handlingen omfattas av sekretess enligt lagen så kommer handlingen inte lämnas ut.

Om sökande önskar att en uppgift ska sekretessbeläggas ska sökande särskilt begära detta genom att bifoga en begäran om sekretess. I begäran om sekretess ska sökande ange vad som är skyddsvärt, samt var i ansökan uppgiften finns. Dokumenten ska vara döpt ”Begäran om sekretess”. Sökande ska även motivera hur sökande kan skadas om uppgiften lämnas ut. Följande delar ska finnas i ”Begäran om sekretess”:

- Vem begär sekretess?

- Vad är skyddsvärt?

- Var i ansökan finns de skyddsvärda uppgifterna?

- Hur kan sökande komma till skada om uppgifterna lämnas ut?

Om ingen begäran om sekretess bifogas ansökan kan ansökan i sin helhet komma att lämnas ut som en allmän handling. Västra Götalandsregionen kommer att ta ställning till sekretessfrågan först när en begäran om att få ut handlingen inkommer till Västra Götalandsregionen. Observera också att en begäran om sekretess inte garanterar att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas.

För att ansöka om tilläggsuppdrag neuroteam, ska följande blankett fyllas i:

Blankett för ansökan om tilläggsuppdrag neurovårdsteam

Regelverket för filialverksamhet anges i Krav- och kvalitetsboken. För att ansöka om filial inom Vårdval Rehab, ska följande blankett fyllas i:

Blankett för ansökan om filial

Blanketten mejlas till (det framgår av kontraktet vilken nämnd er enhet tillhör): 

Ansökan kommer därefter att behandlas av enhet Primärvård och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vid avslut av befintlig utbudspunkt (inklusive bassäng) ska det i god tid mejlas till: vardval.rehab@vgregion.se.

Patientens information på ett ställe oavsett vårdvalsaktör. Västra Götalandsregionen erbjuder en IS/IT-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval. Länk till erbjudandet

Senast uppdaterad: 2019-07-11 11:11