Ansökningar

För att en vårdgivare ska kunna bedriva vård inom Vårdval Rehab ska verksamheten upphandlas enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Ansökan om godkännande ska göras för varje rehabenhet. Den sökande ska uppnå kraven i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab för att godkännas. För varje godkänd rehabenhet ska kontrakt tecknas.

Den sökande ansöker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar om godkännande i enlighet med LOV på denna webbplats eller på den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem på valfrihetswebben

För dig som vill ansöka om godkännande i Vårdval Rehab, görs ansökan på denna länk:

Ansökning i Barium

Ansökan fylls i elektroniskt men måste därefter skrivas ut, skrivas under och skickas in enligt anvisning på ansökan. Det är först när ansökan är diarieförd som granskningen påbörjas.    

Checklista för lokaler - Fysisk tillgänglighet

För att ansöka om tilläggsuppdrag neuroteam, mejla till funktionsbrevlådan vardval.rehab@vgregion.se  Därefter får du en specifik länk som du använder för att registrera din ansökan.  

 

 

Regelverket för filialverksamhet anges i Krav- och kvalitetsboken. För att ansöka om filial inom Vårdval Rehab, ska följande blankett fyllas i:

Blankett för ansökan om filial

Blanketten mejlas till (det framgår av kontraktet vilken nämnd er enhet tillhör): 

Ansökan kommer därefter att behandlas av enhet Primärvård och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vid avslut av befintlig utbudspunkt (inklusive bassäng) ska det i god tid mejlas till: vardval.rehab@vgregion.se.

Patientens information på ett ställe oavsett vårdvalsaktör. Västra Götalandsregionen erbjuder en IS/IT-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval. Länk till erbjudandet

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:17