Anslutning till PrimärvårdsKvalitet

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdenheten att följa upp och förbättra sitt arbete. Du kan läsa mer om PrimärvårdsKvalitet på SKL:s hemsida: https://skl.se/primarvardskvalitet.

Introduktionsutbildningar
För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar på följande datum och orter: 

Ort

Enhet

Datum 2018

Datum 2019

Göteborg

Vårdcentral

15 nov, 10 dec

31 jan, 19 febr, 12 mars

Skövde

Vårdcentral

4 dec

4 mars

Borås

Vårdcentral

27 nov

7 mars

Vänersborg

Vårdcentral

3 dec

26 febr

Göteborg

Rehab

 

21 febr, 28 mars

Borås

Rehab

 

14 mars

Vänersborg Rehab  

18 mars

Skövde Rehab  

19 mars

 Anmälan för datum under hösten 2018 sker via Regionkalendern.

Anmälan för datum under våren 2019 sker via VGR Kalendern.

Kontakt vid frågor:
pvkvalitet@prove.se

Senast uppdaterad: 2018-10-01 10:16