Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid 19 - information från Hjälpmedelscentralen

Publicerad:

Hjälpmedelscentralen vidtar from 2020-03-16 nedanstående åtgärder för att säkerställa leveranser av varor och tjänster till patienter i Västra Götaland till förmån för patienter, anhöriga, förskrivare och egen personal.

Ytterligare åtgärder kan komma att genomföras beroende på utvecklingen av Coronaviruset.

Konsultationer

 • Inför besök hos hjälpmedelscentralen kommer det informeras om att stanna hemma vid påvisande av symtom.
 • Det kommer också fyllas i en enklare enkät innan man passerar in i hjälpmedelscentralens lokaler som ytterligare en försiktighetsåtgärd.
 • Inför besöket kommer antalet personer begränsas till att endast nödvändiga personer medverkar vid utprovning.
 • Möjligheten till konsultation online kommer erbjudas i större omfattning.
 • Om fastställd Corona smitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer inför fysisk konsultation utförs ingen konsultation.
 • All utbildning ställs in under inledningsvis mars månad.

Leveranser och hämtningar

 • Prioritering av utleveranser före hämtningar (hämtorder) av hjälpmedel.  För hämtningar prioriteras dödsbon och andra hämtningar som bedöms vara mer angelägna.
 • Vid behov ändras och justeras lagernivåer och automatpåfyllnad i buffertförråden. Vid förändrade lagernivåer eller automatpåfyllnad informeras berörd vårdgivare.
 • Prioritering av avtalade akutleveranser (7-dagars sortiment). Detta kan innebära att akuta leveranser i 17 och +17-dagars sortiment inte utförs.
 • Undvika patientkontakter så långt som möjligt vid leveranser och hämtningar. Exempelvis genom att ställa leveranser vid dörr eller i annat utrymme i anslutning till leveransadressen.
 • Hjälpmedelscentralen kommer fråga om det förekommer symptom på Corona smitta eller smitta på leverans- eller hämtadressen. Detta görs i samband med att leveransen/ hämtningen aviseras.
 • Om fastställd Corona smitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer på leverans- eller hämtadress utförs ingen leverans eller hämtning, utan dialog med vårdgivare kring hur leveransen ska genomföras.

Underhåll

 • Förebyggande underhåll/besiktningar kommer genomföras i den mån det är möjligt utan patientkontakt annars kommer det flyttas fram.
 • Reparationer kommer genomföras så långt som möjligt utan patientkontakt där vi i största möjligaste mån gör detta utomhus eller i anslutande lokaler utan patients, anhörigas eller förskrivares närhet.
 • Om fastställd Corona smitta eller förekomst av luftvägsinfektion förekommer på leveransadress utförs ingen reparation, utan dialog med vårdgivare kring hur reparationen kan genomföras.

Kontakt vid frågor:
Hjälpmedelscentralens kundtjänst, tel 010-473 80 80

Publicerad: