Förtydligande av komplexa, tid- och resurskrävande åtgärder för fysioterapeut

Vi vill förtydliga att komplexa, tid- och resurskrävande åtgärder för fysioterapeut endast gäller TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability).

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande:

Komplexa tid och resurskrävande åtgärder logoped   

Komplexa tid och resurskrävande åtgärder fysioterapi

Komplexa tid och resurskrävande åtgärder arbetsterapi

Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-02 14:39