Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor relaterade till Förstärkt vårdgaranti för primärvården

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Fråga 1. Den nya lagen säger att medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar. Avses kalenderdagar eller arbetsdagar?
Svar: Det är kalenderdagar som avses.  
Det finns inga krav på bemanning under långhelg på rehabenhet. Vid behov av medicinsk bedömning som inte kan uppfyllas på grund av stängning vid röda dager vid rehabenhet får patienter tillsvidare tas omhand på jourcentral av annan yrkeskategori.   
 
Fråga 2. Begreppet Medicinsk bedömning är centralt i den förstärkta garantin. Finns det någon definition av Medicinsk bedömning?
Svar: Inom hälso- och sjukvården görs idag flera medicinska bedömningar, och de kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de görs.

En typ av bedömning sker i samband med den första kontakten med hälso- och sjukvården, den så kallade 0:an i vårdgarantin. Den medicinska bedömning som avses i den Förstärkta vårdgarantin syftar dock inte på denna första kontakt utan på den medicinska bedömning som görs av den yrkeskategori patienten därefter möter inom ramen för vårdgarantin. Beroende på hur enheten har organiserat sin verksamhet kan den första kontakten till exempel sjuksköterska övergå i en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin vid samma kontakttillfälle, men om patienten bedöms ha behov av en annan legitimerad yrkeskategori kan vårdgarantin inte anses vara uppfylld genom denna första kontakt.

En triagering innebär då alltså i normalfallet inte att en medicinsk bedömning har gjorts, i den betydelse det har enligt den Förstärkta vårdgarantin.

Fråga 3. Dagens 7-dagars besöksgaranti till läkare ersätts ju av den förstärkta vårdgarantin. Även rehabenheter kommer nu att omfattas av garantin. Hur kommer gränssnittet att se ut mellan vårdcentraler och rehab vad gäller garantin?
Svar: En vårdutförares ansvar med avseende på vårdgarantin sträcker sig inom den egna vårdenheten.  

Fråga 4. Utifrån formuleringen att man ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar, jag tolkar texten såväl i Vårdgivarnytt som i SKL underlag att det kan vara en bedömning via telefon, digital kontakt eller mottagningsbesök, det vill säga konklusionen är att inte besök krävs.
Svar: Den nya lagen om förstärkt vårdgaranti föreskriver inte fysiska besök, utan om kontaktväg via telefon, video mm tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök där medicinsk bedömning enligt vårdgarantin görs, kan dessa klassas som kontakter enligt vårdgarantin. De generella förutsättningarna för att patienten ska anses vara en vårdgarantipatient gäller, det vill säga att det är ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt. 
Poängteras ska att i förarbetet till lagändringen står det att man fortsatt i närtid får räkna med att det är det fysiska besöket som kommer att vara det vanligaste alternativet och den form av kontakt som många patienter föredrar. 

Fråga 5. Vad innebär den nya förstärkta vårdgarantin för den existerande inrapporteringen som finns, gällande 7-dagars garantin?
Svar: Nuvarande 7-dagars rapportering från vårdcentral, som görs under två perioder per år, kommer att ersättas av en ny inrapporteringsrutin för både vårdcentraler och rehabenheter. Denna rutin håller på att tas fram i skrivande stund. Det innebär att ingen mer rapportering kommer att ske enligt den gamla rutinen från 1 januari 2019.

Senast uppdaterad: 2019-03-01 16:06