Information om hantering av högkostnadsskydd och frikort

Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till e-Frikort som innebär automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort. Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort på.

Mer information om hanteringen, se 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/hogkostnadsskydd-och-frikort/

Kontaktperson vid frågor:
Margareta Kampf
margareta.kampf@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:13