Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om körlämplighetsbedömning

Publicerad:

Koncernkontoret har fått frågor om rehabenheternas vårdåtagande vid bedömning av körlämplighet.

I vårdåtagandet för Vårdval Rehab ingår att bistå med bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga som underlag till läkarens utredning, exempelvis inför sjukskrivning. Detta gäller även för de tillstånd och diagnoser där behovet av bedömning eller intyg regleras i regionala och nationella riktlinjer. I riktlinjerna för demens och stroke står det att bedömning av körlämplighet ska utföras.

Basutredning utförs på primärvårdsnivå. Läkaren på vårdcentralen ansvarar för bedömningen och kan ta hjälp av rehab för att komplettera beslutsunderlaget. För de patienter där basutredning inte är tillräckligt kan läkaren remittera patienter till Mobilitetscenter för en fördjupad utredning.

Mobilitetscenter erbjuder utbildningar för arbetsterapeuter som önskar grundläggande kunskap om kognitiva tester som vanligtvis används vid en körkortsmedicinsk utredning. Under utbildningen ges också möjlighet att träna handhavande av de mest använda bedömningsinstrumenten.

Mobilitetscenter bistår gärna om det uppstår frågor i samband med utredningar.

Mobilitetscenter webbplats

Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se

Publicerad: