Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om pågående temagranskning inom Vårdval Rehab och LOF

Under hösten 2019 påbörjade Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR), en tematisk journalgranskning i kvalitetsuppföljningssyfte.

Vid en tematisk granskning ingår ett större antal vårdenheter och ett specifikt temaområde undersöks med hjälp av exempelvis en journalgranskning. För aktuell granskning har fokus legat på ”Patienter med regelbunden och återkommande kontakt över längre tidsperiod” inom avtalsområdena Vårdval Rehab och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).

Totalt har 24 rehabenheter ingått i granskningen varav 14 st LOF och 10 st Vårdval Rehab. På vårdenheterna har patienter tagits ut som besökt enheten mer än 40 gånger under 2018 eller mer än 80 gånger under 2016–2018. På dessa patienter har journaler för 2016–2018 granskats.

Journalgranskningens syfte har varit att undersöka om vård som ges till patienter med regelbunden och återkommande kontakt över längre tidsperiod är medicinskt motiverad, samt om inrapporterade besök är registrerade i enlighet med lag, förordning, kravspecifikationer och riktlinjer inom fysioterapi och arbetsterapi.

I skrivande stund (maj) är journalgranskningen klar och nu genomförs dialogmöten med samtliga vårdgivare inom temagranskingen. Syftet med dialogmötena är att informera vårdgivaren om resultatet från journalgranskningen och ge vårdgivaren möjlighet att kommentera granskningens resultat.

Efter att alla dialogmöten är genomförda kommer enhetsrapporter och en slutrapport att färdigställas. Granskningens resultat kommer att redovisas för respektive hälso- och sjukvårdsnämnd i början av hösten. I samband med detta kommer även resultatet meddelas till vårdgivarna via Vårdgivarnytt.

Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-05-20 16:59