Komplexa, tid- och resurskrävande besök, logopedi, arbetsterapi och fysioterapi

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

Komplexa tid och resurskrävande besök logoped.pdf

Komplexa tid och resurskrävande besök fysioterapi.pdf

Komplexa tid och resurskrävande besök arbetsterapi.pdf

Senast uppdaterad: 2018-10-11 13:36