Korrigerade kodtextfiler gällande ICD-10 och KVÅ-koder

Den 14 december publicerade Socialstyrelsen nya kodtextfiler gällande ICD-10 samt KVÅ-koder inför 2019.

Detta på grund av felaktigheter i de filer som publicerades på Socialstyrelsens hemsida i november 2018.

Se mer information om detta på: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/kodtextfiler

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
nina.bonnedahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-18 13:27