Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regionövergripande grupp som ger ersättning via vårdvalen

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Ersättning ges utifrån stor arbetsinsats (Nivå 3) och ger ersättning med 3 000 kronor per månad. Maximalt två representanter per vårdval varav en från Närhälsan och en från PrimÖR.

Hantering av ersättning
Uppgift om vårdvalens representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning.

Beslutet togs på Ersättningsgruppen för vårdvalsfrågor den 8 februari 2019.

Kontakt vid frågor gällande STOK:
Nina Bonnedahl 
Ordförande STOK
nina.bonnedahl@vgregion.se


Kontakt vid övriga frågor:
Hans Möller
Ordförande Ersättningsgruppen för vårdvalsfrågor
hans.e.moller@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-05 09:03