Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvårdsrapporten 2020: Bättre resultat för flera indikatorer

Publicerad:

Primärvårdsrapporten 2020 är nu klar. Det är delvis en uppföljning av förra årets rapport. I år ingår både Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab i rapporten.

Delvis är analyserna desamma som i förra årets rapport – omhändertagandet av patienter med diabetes och hypertoni kan bli bättre. Men resultaten avseende flera indikatorer är i år bättre än förra året.

Glädjande är att antibiotikaförskrivningen verkar minska, och inte bara som en effekt av coronapandemin. Det finns dock stor spridning inom de olika nämndområdena avseende måluppfyllelse för olika indikatorer.

Vårdval Rehab har sedan starten hösten 2014 utvecklats mot att bli en verksamhet med allt större bredd och allt högre produktion. Allt fler patienter och allt fler diagnosgrupper, till exempel KOL- och strokepatienter, tas omhand på rehabenheterna. Det innebär bättre möjligheter för patienter att få den hjälp de bäst behöver, speciellt när rehabenheter och vårdcentraler samverkar kring samma patienter.

Rapport: Primärvård i Västra Götaland Med fokus på Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Publicerad: