Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård som inte kan anstå ska fortsätta

Publicerad:

26 mars fattades verkställighetsbeslut om att planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor framåt. Vård som inte kan anstå innefattas inte av beslutet.

Bland annat mot denna bakgrund kommer här ett förtydligande av begreppet Vård som inte kan anstå:

  • Vilken vård som inte kan anstå för en patient får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande vårdgivaren.
  • Vård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.
  • Vård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
  • Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling.
  • Vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.
  • Vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.
  • Hjälpmedel vid funktionshinder om inte patienten kan få tillgång till det på annat sätt.
  • Sjukresor, hjälpmedel, transport och tolk i samband med vårdtillfället omfattas även.

Kontakt vid frågor:
vardvalrehab@vgregion.se

Publicerad: