Workshop med förhandsvisning av Rehabindikator i PrimärvårdsKvalitet

Nya nationella kvalitetsindikatorer för rehab lanserades av SKL i somras och kommer snart att finnas tillgängliga i systemet. Den här workshopen är till för dig som är nyfiken på, och vill ha en introduktion till de nya Rehabindikatorerna.

Vi kommer också att gå igenom skillnaden mellan indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och de regionala koderna HUGIN-indikatorerna, samt ge en uppdatering av de senare.

Workshopen ges under en halvdag, förmiddag eller eftermiddag den 9 januari 2019, på Gullbergsvass i Göteborg. Anmälan sker i VGR Kalendern.

Obs! Förhandsvisningen är inte en utbildning i PrimärvårdsKvalitet.  Introduktionsutbildning ges separat, se VGR Kalendern.

Kontakt vid frågor:
pvkvalitet@prove.se

Senast uppdaterad: 2019-01-10 00:04