Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnors hälsa - utveckling inom Vårdval Rehab, delrapport 2

I den här rapporten ges en sammanställning av de insatser och arbetssätt rehabenheterna som verkar inom Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen har rapporterat in att de erbjuder patienter med psykisk ohälsa.

Insatserna har jämförts med aktuella riktlinjer. Rapporten är en del i Enhet Primärvårds arbete mot det politiskt prioriterade målet att minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagande av personer med psykisk sjukdom.  

Vid Enhet Primärvårds verksamhetsuppföljning under 2015–2016 lyfte flertalet rehabenheter fram patientgruppen med psykisk ohälsa och sömnproblematik som en stor och växande grupp som söker vård inom Vårdval Rehab.   

Sedan hösten 2016 till januari 2018 har Enhet Primärvård drivit ett projekt finansierat av statsbidrag för att utveckla kunskap om kvinnors hälsa inom Vårdval Rehab med fokus på psykisk ohälsa.  

Den första delrapporten presenterades i december 2016 och har fokus på att bättre beskriva patientgruppen genom säkrare användning av ICD-10 och KVÅ-koder. I samband med att delrapport två nu presenteras avslutas projektet. Arbetet kommer att fortsätta inom Koncernkontoret. 

Via hälso- och sjukvårdsdirektören har Enhet Primärvård i samverkan med andra enheter på Koncernkontoret fått två uppdrag som berör patientgruppen med psykisk ohälsa.

  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anpassa ersättningsmodellen (i Vårdval Rehab) utifrån patientens medicinska komplexitet.
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda hur tidig upptäckt, utredning av och behandling av vuxna med psykisk ohälsa bäst ska kunna tillhandahållas.

Till det har Koncernkontoret av psykiatriberedningen getts i uppdrag att utreda hur första linjens vård vid psykisk ohälsa och sjukdom kan utvecklas och stärkas i hela Västra Götaland.

Erfarenheter från projektet kommer att tas med i dessa uppdrag.

Kontaktperson vid frågor:
Karin Jacobsson
karin.jacobsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-30 00:04