Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Möjlighet att ta del av riktat statsbidrag vid MMR-behandling

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019:

Riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR)

Anmälan av MMR-team ska göras senast torsdag den 9 maj
Alla de enheter (inom primärvård eller vid sjukhusförvaltning) som vill bedriva MMR verksamhet i enlighet med riktlinjen under 2019 ska senast den 9 maj anmäla och intyga verksamhetens inriktning och teamets kompetens genom att fylla i den här blanketten och skicka in till mmr@vgregion.se  

Efter intygandet kommer hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om anvisningar att skickas ut. Ersättningen till enheten kommer att vara prestationsbaserad på samma sätt som den varit under 2018, det vill säga varje slutförd behandling i enlighet med riktlinjen kommer att ersättas. Under 2019 kommer en slutförd multimodal behandling nivå 1 (MMR1) att ersättas med 35 000 kronor och en slutförd multimodal behandling nivå 2 (MMR2) med 55 000 kronor.

Enheter som haft ersättning under 2018
De enheter som under 2018 haft anvisningar om tillkommande ersättning avseende multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta har fått anvisningarna från 2018 förlängda under första kvartalet 2019.

Den enhet som avser att fortsätta sin verksamhet från och med 2019-04-01 måste också intyga sin kompetens och verksamhet i enlighet med de nya riktlinjerna. Ett särskilt mejl med information om möjlighet att komma in med ett nytt intygande riktades den 28 mars från funktionsbrevlådan mmr@vgregion.se till de enheter som varit verksamma under 2018.

Bakgrund till ny riktlinje
Den 30 januari fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019". 50 miljoner kronor går till behandlingsinsatser vid långvarig smärta inom både primärvården och sjukhusvården, se ärende 19 i HSS protokoll

Kontakt:
Mer information finns på www.vgregion.se/mmr
Vid frågor kring riktlinjen eller anmälan av team: mmr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-31 00:04