Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter Försäkringsmedicin

Anvisningar för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” är nu beslutade och ligger på hemsidan:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/forsakringsmedicin2/styrning-och-finansiering/

Bakgrunden är nationell överenskommelse mellan staten och SKL. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade den 30 januari om hantering i VGR. Även dessa dokument ligger på hemsidan.

I anvisningarna ligger krav på uppföljning av statsbidraget. En enkät kommer från Koncernkontoret omkring halvårsskiftet och ska besvaras av enheterna.

Från 2019 har landstingen en lagstadgad skyldighet att utföra försäkringsmedicinska utredningar på beställning från Försäkringskassan. HSS beslut och överenskommelse om utförande, med styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård, ligger på hemsidan under fliken Försäkringsmedicinska utredningar.

Under denna flik ligger också ADL-utredningar. Tidigare överenskommelser har förlängts och dessa utredningar utförs tills vidare på fyra ställen i regionen, Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg.

Försöket med flexibel sjukskrivning som har pågått inom Västra Götalandsregionen kommer att avslutas. Syftet med försöket var att pröva om man kunde underlätta för personer i cancerbehandling att arbeta mellan behandlingarna. Försöket avslutas efter att en rättslig granskning på Försäkringskassan konstaterat att arbetssättet i vissa delar inte är förenligt med nuvarande lagstiftning. 

Fortsatt samverkansavtal med Försäkringskassan 2019 ligger också på hemsidan.

Kontakt vid frågor:
Mats Swanberg
mats.swanberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-31 00:04