Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt förhållningssätt för utbildning av förskrivare i Västra Götaland

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Den bygger på att samtliga förskrivare och deras chefer på egen hand ska ta del av Socialstyrelsens nya webbaserade förskrivarutbildning, handböcker för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter, utbildning/instruktioner kring IT-stöden i Sesam samt information om beställningsrutiner och distributionsavtal på Vårdgivarwebben. Utöver det kan vårdgivarna komplettera med fysisk utbildning om lokala rutiner.

Se information om det nya konceptet på förskrivarutbildning i Västra Götaland på Vårdgivarwebben:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/

Primärvårdens hjälpmedelsenhet tillhandahåller halvdagsutbildningar om lokala rutiner för förskrivning av personliga hjälpmedel till förskrivare inom vårdval rehab i Västra Götaland. Utbildningarna genomförs regelbundet på olika orter i länet och publiceras på vår webbplats, där man också kan boka in sig på de olika utbildningstillfällena. https://www.vgregion.se/primarvardenshjalpmedelsenhet

Webbutbildningarna som nämns ovan ska vara genomförda innan fysisk utbildning, för att få ut maximalt av konceptet.

Kontakt
Jeanette Rehn
Enhetschef Primärvårdens hjälpmedelsenhet
Telefon: 0761 - 18 77 15
E-post: jeanette.rehn@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2019-09-30 00:04