Påminnelse: Grundkurs RUDAS

Grundkurs RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) - ett mångkulturellt kognitivt test, ges vid följande tillfälle:

Målgrupp är personal inom primärvård och psykiatri i Västra Götalandsregionen som i sitt arbete möter eller kommer att möta patienter med misstänkt demens.

Kontakt vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 00:04