Sök projektmedel för FoU!

Den 1 oktober 2018 är det återigen dags att söka medel för forskning.Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om projektmedel.

FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Du är som anställd vid verksamhet inom Vårdval Vårdcentral i de flesta fall behörig att söka anslag.

FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 

Höstens ansökningsperiod för projektmedel börjar 2018-10-01 och pågår till 2018-10-31.

FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

FoU-rådet Skaraborg

FoU-rådet Södra Älvsborg

Du kan läsa mer om andra möjligheter till finansiering av forskning via FoU primärvårds hemsida för FoU-anslag:

https://www.vgregion.se/fou-anslag

Kontakt:
Carin Sjöström Greenwood
carin.sjostrom.greenwood@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-31 00:04