Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-10-05

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Krav- och kvalitetsboken i tryckt version på väg
  • Införande av SITHS-kort för inloggning i Websesam
  • Förverkliga din idé med hjälp av FoU-projektmedel
  • Konferens: När det osynliga blir synligt ­ - arbetsförmåga och rehabilitering vid långvarig smärta
  • Informationsträffar om epikriser med NPÖ livesänds

Bilagor:

Konferens När det osynliga blir synligt

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18