Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-04-06

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Vårdgivarwebben – VGR:s nya externa webb
  • Save the date – Primärvårdsdag 30 maj
  • Datum spikade för åtta delregionala kickoffer över hela länet
  • Information från Läkemedelsnära Produkter
  • Webbutbildning – levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa
  • Regional Medicinsk Riktlinje – Behandling av övervikt och fetma i primärvården – rätt version

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17