Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-05-04

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Handbok i palliativ vård
  • Kurs i forskningsmetodik för personer i ledande ställning
  • RMR överföring av medicinsk vård från Barn- och ungdomshabiliteringen till vuxensjukvården
  • Goda resultat i BOA-registret
  • Nya vårdgivare inom Vårdval Rehab

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17