Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-06-15

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2018 för Vårdval Rehab
  • Uppdatering av CNI-data (för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)
  • Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen
  • Nytt regelverk om utredning och anmälan av vårdskador
  • Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 HP
  • Extra insatser för rehabilitering vid sjukskrivning via forskningsanslag från Forte
  • Utbildningsdag i handrehabilitering

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18