Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-06-29

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Översyn av patientavgifter 2017
  • Information från Vårdhygien
  • Inbjudan Primärvårdsdag 7 september
  • Föreläsningar om Sex och samlevnad för vuxna kvinnor (50+)
  • Succé för nya ”detektivmottagningar”
  • Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch
  • Sommarsidan 2017
  • Nya och avslutade rehabenheter
  • Trevlig sommar önskar enhet Primärvård!

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18