Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-08-24

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Bidrag att söka till forskning och utvecklingsarbete
  • Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
  • Balansera mera - en nationell kampanjvecka för äldres säkerhet
  • Garanterad finansiering av multimodal rehabilitering till och med fjärde kvartalet 2017
  • Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 HP
  • Konferens: När det osynliga blir synligt – arbetsförmåga och rehabilitering vid långvarig smärta
  • Viktigt att tänka på vid remittering till PMU

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18