Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-09-07

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Ansök om ersättning för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan vårdvalen
  • Patientavgift i samband med utlämning, utbyte och rekonditionering av hjälpmedel
  • Inbjudan: Se mig! – en dag om de små barnens rätt till hälsa och utveckling och deras föräldrars rätt till stöd
  • Nya och avslutade rehabenheter

Bilaga:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18