Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-10-19

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården
  • Sök medel från Innovationsfonden för att arbeta med din idé
  • Processledare söks för samverkan mellan kommun och region kring äldre
  • Konferens: Den uppkopplade patienten
  • Ny rehabenhet

Bilagor:

Trygg effektiv utskrivning - Nyhetsbrev 5

Intresseanmälan processledare TG Äldre

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:31