Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-11-02

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Rättelse av felskrivning i Fysioterapeuten
  • Inbjudan att delta i pilotprojektet PrimärvårdsKvalitet för Rehab
  • KVÅ-koder för upprättande av Samordnad individuell plan (SIP)
  • Förändringar av uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna för Vårdval Rehab 2018
  • Stimulansmedel 2018 inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Utbyte av gamla hjälpmedel med F-nummer i webSesam
  • Inbjudan till utbildnings- och informationsmöte om vårdhygien
  • Ny vårdgivare för mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn

Bilagor:

Chefsinformation Vårdhygien

Senast uppdaterad: 2017-11-02 10:00