Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-11-16

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Ny patientsäkerhetsplan och riktlinjer för 2018
  • Granskning och uppföljning av registrering arbetsterapibesök

Bilagor:

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Senast uppdaterad: 2017-11-16 16:28