Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-01-11

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Hjälp oss att utveckla Vårdgivarnytt!
  • Anvisningar och riktlinjer: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt MMR för patienter med långvarig smärta

 Bilagor:

Anvisning.PV

Uppdragsbeskrivning processledare primärvård

Regional riktlinje och struktur FMF

Riktlinje MMR

Senast uppdaterad: 2018-01-11 09:27