Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-02-08

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Ny rutin gällande datum för flytt till ny mottagningsadress
  • Dataleverans och godkännande av utbetalningen
  • Erbjudande om kostnadsfri utbildning: Att möta patienter med tortyrskador
  • Inbjudan - Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll

Bilagor:

 Inbjudan föreläsning tortyrskador 2018

Senast uppdaterad: 2018-02-08 09:34