Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-02-22

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Införande av eFrikort och avveckling av tjänsten Frikortswebb
  • Årlig översyn av forskningsaktivitet inom hälso- och sjukvården
  • Har du vårdfrågor som rör asylsökande eller personer utan tillstånd?
Senast uppdaterad: 2018-02-21 19:07