Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-03-08

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Tekniska problem i Hugin
  • Felaktigheter i uppdatering av diagnoslistan för neurodiagnoser i IT-stödet
  • Beslutstöd för vård vid övervikt och fetma har uppdaterats
  • Presentation av verktyg för egenkontroll gällande vårdhygienisk standard
  • Inbjudan: Konferens – Hur svårt kan det vara?
  • Byte av telefonnummer för distansmöte via Skype

Bilagor:

Inbjudan verktyg Vårdhygien

Konferens Hur svårt kan det vara

Senast uppdaterad: 2018-03-08 07:49