Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-03-22

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Utvärdering av tilläggsuppdraget för neurovårdteam
  • Insatser mot våld – 950 000 kronor ska fördelas
  • Ordförande utsedda för programområden i ny kunskapsorganisation
  • Socialt innovationsprojekt ger cancerdrabbade kraft att leva

Bilagor:

Information - Ansökan om 2018 års medel

Senast uppdaterad: 2018-03-22 09:45