Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-04-19

Nyhetsbrevet innehåller: 

  • Uppdaterad sida för information gällande asylsökande med flera
  • Slutversion av årsredovisningen med data från projektdatabasen FoU i VGR
  • Spara datumet: Primärvårdsdagen, 3 oktober
Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:27