Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-05-03

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Fysisk aktivitet på recept ger effekt visar ny rapport
  • Vårdhygien uppmärksammar Handhygienens dag 5 maj
  • Information om registrering av digitala vårdkontakter och framtagande av ny tillämpningsanvisning
  • Påminnelse: Konferens - Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg

Bilaga:

Konferens Digitalisering i praktiken

Senast uppdaterad: 2018-05-03 15:42