Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-05-31

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Projekt för att skapa smartare vårdmötestjänster – vill du vara med?
  • Tack för era synpunkter – nu utvecklar vi
    och slår ihop Vårdgivarnytt!
  • Information om alternativ för utbildning i ny regional rutin och uppdaterat IT-stöd SAMSA
  • Inbjudan: Inspirationsdag – Levnadsvanor på liv och död
  • Gratis hjälp med språket till din verksamhet!

Bilagor:

Rapport - Utvärdering Vårdgivarnytt 2018-03-28

Inspirationsdag levnadsvanor 180912

Senast uppdaterad: 2018-05-31 11:02