Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2018-06-14

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Problem med leveranser av SITHS-kort
  • Korrekt registrering av diagnoskod i HUGIN
  • Återkoppling av genomförd uppföljning av arbetsterapibesök och teambesök
  • Välkomna till Primärvårdsdagen 2018!
  • Lätt att göra rätt - förhindra smitta på bästa sätt i sommar!
  • Välkomna till höstens regionala utbildningar!
  • Inbjudan: Utbildning om Etik och mänskliga rättigheter i folkhälsoarbete, vård och omsorg

Bilagor:

ICD-10-SE2018

Inbjudan Primärvårdsdagen VGR 3 okt

 


Senast uppdaterad: 2018-06-14 12:44